Sourcing to kompleksowa strategia przedsiębiorstwa definiująca, w jaki sposób i przez kogo obsługiwane będą poszczególne procesy biznesowe, bądź obszary funkcjonalne firmy.

Strategia sourcingowa jest zawsze efektem dogłębnej analizy przedsiębiorstwa (m.in. w kontekście strategii jej rozwoju), powinna definiować obszary, które mają pozostać we władaniu działów wewnętrznych oraz te, które powinny zostać oddane do obsługi partnerom zewnętrznym.

Sourcing jest działaniem wymagającym znacznej wiedzy oraz doświadczenia wynikającego z realizacji tego typu przedsięwzięć w przeszłości. Powyższe wymagania w tym samym zakresie odnoszą się do wielu dziedzin podlegających analizie – finansów, zagadnień prawnych, kwestii pracowniczych, wiedzy z poszczególnych obszarów biznesowych, wiedzy z zakresu zarządzania projektami i innych.

Z założenia, w każdym istniejącym przedsiębiorstwie istnieje strategia sourcingowa a oferta naszej firmy ukierunkowana jest na jej weryfikacje pod kątem skuteczności i ewentualnych zmian do jej optymalizacji.

Obszarem strategii sourcingowej jest również odpowiedni dobór dostawców dla komponentów bezpośrednio oraz pośrednio produkcyjnych, jak i dostawców sprzętu i urządzeń.

Zważywszy na nasze długoletnie doświadczenie w pracy dla globalnych koncernów, możecie państwo liczyć na wsparcie i doradztwo ukierunkowane na redukcję kosztów w obszarach takich jak:

 • alternatywne źródła dostaw komponentów
 • możliwość zastosowania alternatywnych materiałów dla produkcji części
 • dobór dostawców narzędzi dla m. in. form wtryskowych , wykrojników, tłoczników, itp.
 • dobór dostawców automatyki przemysłowej
 • dobór dostawców oprzyrządowania produkcji


Dla każdego z wymienionych obszarów, firma Effimpro, może być bezpośrednim państwa partnerem w kompleksowym prowadzeniu danego projektu.

Przykład (nowy dostawca części) :

Firma „X” zleca firmie Effimpro wyszukanie bardziej konkurencyjnego/kompetentnego dostawcę(ów) na dany komponent/rodzinę komponentów

Firma Effimpro realizując zlecenie zleca wykonanie próbek u potencjalnych dostawców wraz z  dotrzymaniem niezbędnych wymogów jakościowych i technologicznych (pomiary, badania, kwalifikacja części, itp.)  w imieniu firmy X negocjując najlepsze warunki potencjalnej współpracy

Effimpro przedstawia wyniki kwalifikacji i negocjacji firmie „X” pozostając ciągle partnerem firmy „X”

Firma „X” akceptuje nowego dostawcę i przejmuje nowy łańcuch dostaw od nowego kontrahenta finalizując projekt z Effimpro.

Pozytywy z takiej współpracy dla Państwa:

 • ograniczenie ryzyka doboru niewłaściwego dostawcy
 • ograniczenie wykorzystania zasobów i czasu firmy dla poszukiwania i kwalifikacji części lub dostawcy
 • wykorzystanie doświadczenia firmy pośredniczącej (Effimpro)
 • Effimpro pozostaje jedynym partnerem dla firmy w czasie prowadzenia projektu
 • Redukcja czasu wprowadzenia danego projektu
 • Możliwość stworzenia  indywidualnych ram współpracy w odniesieniu do konkretnego projektu