Wprowadzenie

Proces produkcyjny/wytwórczy to w każdym wypadku inne oraz specyficzne dla danego produktu zagadnienie, gdzie występuje i powinien działać szereg mechanizmów ukierunkowanych na osiągnięcie efektu w postaci gotowego produktu.

Nasze wsparcie w tym obszarze związane jest z szeroko pojętą Inżynierią Produkcyjną ukierunkowaną na optymalną organizację i zarządzanie procesami wytwarzania w przedsiębiorstwie.

Każdy przedsiębiorca chcący wdrożyć innowacyjne i nowoczesne rozwiązania dorównujące tym istniejącym w globalnych koncernach, jest w stanie to zrobić wykorzystując sprawdzone metody. Większość z możliwych usprawnień to nisko kosztowe projekty dające się wdrożyć w krótkim okresie a to właśnie one są najbardziej potrzebne do tego, aby zdefiniować dalsze działania. Bardzo ważna jest właściwa metodologia wdrażania projektów optymalizacyjnych, gdyż błędny sposób doboru priorytetów, sposobu i kolejności działań prowadzić może do odwrotnego od zamierzonego efektu.

Jedna z ważnych zasad przy reorganizacji, usprawnianiu i budowaniu  procesów to bezpośrednia analiza i zrozumienie tego co fizycznie dzieje się na danym stanowisku pracy wraz jego najbliższym otoczeniem, bo to właśnie tam znajduje się źródło dochodów w firmie produkcyjnej (wytwarzanie wartości dodanej).

Oferta naszej firmy w tym zakresie skierowana jest do przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją efektywność i konkurencyjność stosując odpowiednio „skrojone na miarę” rozwiązania wykorzystywane od lat i ciągle udoskonalane przez najbardziej znane koncerny.

Przykładowe portfolio:

 • Kompleksowe projektowanie i wykonawstwo linii montażowych wraz z odpowiednio dobraną prezentacją materiałową.
 • Podwyższanie poziomu kontroli wykonania operacji na stanowisku z ukierunkowaniem na ograniczanie wpływu czynnika ludzkiego (operatora) na sposób i jakość wykonania operacji,
 • Ergonomiczny design linii, stanowisk i gniazd montażowych osadzonych w realiach „szczupłej produkcji” w połączeniu z metodologią „przepływu jednej sztuki" dla optymalizacji czasu pracy operatora uwzględniając operacje kontrolne na stanowisku pracy,
 • Projektowanie i wykonawstwo przyrządów montażowych, narzędzi montażowych, przyrządów kontrolnych wraz z łatwym pozycjonowaniem części dla poprawnego wykonania operacji,
 • Projektowanie i wykonawstwo wszelkiego rodzaju narzędzi do łączenia części poprzez zgrzewanie rezystancyjne, ultradźwiękowe oraz indukcyjne, lutowanie, nitowanie, skręcanie, zagniatanie, itp.
 • Wsparcie przy optymalnym doborze typów i modeli urządzeń produkcyjnych, kontrolnych, montażowych, itp.
 • Nisko kosztowa optymalizacja linii produkcyjnych i montażowych poprzez wykorzystanie istniejących w firmie środków oraz ukrytego potencjału.
 • Wsparcie przy tworzeniu dokumentacji produkcyjnej oraz procedur kontrolno-pomiarowych (layout, mapy procesów, plan kontroli jakości części oraz gotowego produktu, itp.).
 • Wsparcie w definiowaniu projektów oszczędnościowych w firmie w obszarach takich jak produkcja/montaż , magazynowanie, materiały, logistyka magazynowa.
 • Poprzez swoje doświadczenie firma Effimpro oferuje pomoc przy transferach linii produkcyjnych z innych lokalizacji w kraju i za granicą oraz kwalifikacji nowych procesów.
 • Wdrażanie nowych modeli produktów oraz nowej produkcji w firmie.
 • Optymalizacji istniejących procesów produkcyjnych z wykorzystaniem najnowszych i sprawdzonych metod.
 • Projektowanie procesów technologicznych i produkcyjnych w oparciu o doświadczenie i metody stosowane w globalnych korporacjach.
 • Połączenia efektywnej produkcji z utrzymaniem wysokiej jakości.
 • Projektowanie optymalnych dla danego procesu urządzeń i automatyki przemysłowej, oprzyrządowania kontrolno-pomiarowego z uwzględnieniem realnych potrzeb klienta.
 • Kompleksowego doradztwa i wsparcia przy wyborze odpowiednich kontrahentów dla materiałów pośrednio i bezpośrednio produkcyjnych.
 • Tworzenia optymalnych przepływów materiałowych oraz redukcji zapasów w procesie i magazynie.
 • "Uszczuplania" produkcji poprzez praktyczne wdrażanie systemów zgodnych oraz pochodnych metodologii "Lean Manufacturing"
 • Projektowania i tworzenia stanowiskowych prezentacji materiałowych dla optymalnego wykorzystania czasu pracy operatora i redukcji zbędnych czynności.
 • Tworzenie standardowych operacji i warunków do tego aby zminimalizować wpływ operatora na czas i jakość wykonania danej operacji.
 • Łączenie procesów magazynowania, zaopatrzenia, montażu, testów, kontroli jakości, pakowania, wysyłek do klienta w jeden spójny system dla redukcji czasu realizacji zamówienia klienta.
 • Wskazywanie możliwości i obszarów z potencjałem do obniżenia kosztów produkcji, a co za tym idzie, obniżenia kosztów produktu i bardziej stabilnej pozycji na rynku.
 • Wspólnie z klientem prowadzenie projektów optymalizacyjnych dotyczących wdrażania alternatywnych materiałów, redukcji kosztów produkcji, podnoszenia wskaźników jakościowych i efektywnościowych, podnoszenia bezpieczeństwa produkcji,...
 • Przekazywanie wiedzy i doświadczenia klientowi tak aby kolejne projekty mogły być prowadzone autonomicznie.