Lean Manufacturing, w dużym skrócie, polega na ciągłym usuwaniu marnotrawstw z procesu produkcji, czego konsekwencją jest nieustanne doskonalenie oraz zwiększenie wydajności całego procesu.

Pojęcie “Lean Manufacturing”  stało się bardzo modne i istnieje wiele firm na rynku, które lepiej lub gorzej działają w obszarze doradztwa oraz wdrażania związanych z tą metodologią narzędzi.

Dostępnych również jest wiele materiałów i szkoleń jak najlepiej poruszać się w tej dziedzinie, lecz kluczowym elementem jest odpowiednie wykorzystanie i zastosowanie danych narzędzi. Niezbędne jest stworzenie odpowiednich warunków do tego aby dane rozwiązania działały w odniesieniu do konkretnych procesów w przedsiębiorstwie.

Przyjmując, że narzędzia Lean Mfg. to „lekarstwa” a przedsiębiorstwo to „pacjent” , który decyduje się na terapię nimi, to zasady stosowanie leków są podobne w wypadku stosowania metodologii „Lean”, czyli:

  • Wyniki badań -> ocena stanu obecnego
  • Trafność diagnozy  -> plan działań
  • Skład recepty -> wybór odpowiednich narzędzi i środków
  • Odpowiednia dawka  -> harmonogram wdrożenia
  • Kolejność stosowania -> kolejność zastosowania danych działań
  • Systematyka przyjmowania -> dyscyplina w stosowaniu narzędzi i wyciąganie wniosków > np. 5S
  • Zmiana stylu „życia” ->ciągłe doskonalenie i szukanie nowych możliwości > KAIZEN
  • Regularne badania stanu w trakcie terapii -> wdrożenie narzędzi monitorujących skuteczność zastosowanych usprawnień/rozwiązań oraz planowanie łącznie z wdrażaniem dalszych usprawnień -> np. PDCA


Podsumowując, w obszarze Lean Manufacturing oraz KAIZEN, firma Effimpro proponuje Państwu współpracę polegającą na odpowiednim doborze rozwiązań „odchudzających” i usprawniający cykl produkcyjny w odniesieniu do konkretnych operacji, procesów, linii produkcyjnych i realiów Państwa firmy