W dobie dzisiejszej konkurencji ,wysoka jakość produktu połączona z konkurencyjną ceną to nadrzędny cel oraz warunek zachowania i ciągłego umacniania  pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Równocześnie musimy pamiętać, że każda operacja kontrolno-pomiarowa nie stanowi  wartości dodanej ..., nie zwiększa wartości produktu..., klient nam za nią nie zapłaci dodatkowo...

Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie wynikające z długoletniej pracy nad zwiększaniem  efektywności produkcji i usprawniania jakości oraz szereg praktycznych  rozwiązań, możecie Państwo liczyć na profesjonalne wsparcie przy wdrażaniu rozwiązań odpowiednich dla Państwa profilu produkcji i wymagań jakościowych.

Przykładowymi elementami mającymi wpływa na jakość produktu i odpowiedni balans kosztów jakości do kosztów wytworzenia produktu są:

•    kontrola wykonania operacji na jak największej liczbie stanowisk wykonywana automatycznie bez konieczności dodatkowego nakładu pracy operatora
•    jak najmniejszy wpływ operatora na jakość wykonania danej operacji  (wpływ rotacji pracowników na jakość)
•    automatyczne wymuszanie przeprowadzania  operacji kontrolnych z daną częstotliwością
•    systematyczne gromadzenie danych, ich analiza oraz obserwacja trendów jakościowych dla możliwości szybkiego i trafnego podejmowania działań korygujących
•    maksymalne wyeliminowanie pojawienia się błędu seryjnego poprzez natychmiastowe wstrzymanie produkcji wyrobów wadliwych

Doświadczenie pokazuje, że tylko odpowiednie zrozumienie procesu oraz zależności w nim panujących daje możliwość  zastosowania odpowiednich środków do jego usprawniania.
Istnieje szeroki wachlarz narzędzi jakościowych, lecz tylko zdroworozsądkowe, praktyczne oraz trafne ich zastosowanie pozwoli na osiągnięcie optymalnego efektu.